Xavier
Lama

O fotógrafo Helmut Newton ten unha visión da eternidade
 Poesía
 2003
 Edición dixital