(1923 - 2006)

Xavier
Costa Clavell

Colectivas
Santiago de Compostela (1995)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)