Xabier
Paz

No Canto do Mar
 Poesía (Poemario)
 2005
 Edicións Espiral Maior