Xabier
Paz

Aníbal e a Pintora
 Narrativa (Novela)
 xaneiro de 2017
 Edicións Xerais