Xabier
Paz

Sedimentos
 Poesía (Poemario)
 2001
 Edicións Espiral Maior