(1946 - 2018)

Xabier P.
DoCampo

Imos xuntos camiñar
 Antoloxía (Literatura infanto-xuvenil)
 1999
 Ilustracións de Xan López Domínguez e Manuel Uhía