Xabier
Maceiras

Antoloxía das Confidencias de Picadillo
 Edición crítica (Xornalismo)
 decembro de 2018
 Edición do autor