Vitor
Vaqueiro

Tendendo cabos
 Ensaio
 decembro de 2007
 Fundación Museo do Mar de Galicia
 Máiz Vázquez, Bernardo