Vítor
Vaqueiro

A cámara de névoa
 Poesía (Poemario)
 febreiro de 1989
 Sotelo Blanco Edicións