Vítor
Vaqueiro

Colectivas
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela (1995)