Víctor
Freixanes

Entrevistas:
Lugar de gravación: Pazo da Cultura (Pontevedra)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Casa da Cultura (Fene)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Casa da Cultura (Fene)
Ano de gravación: 2012
Conferencias:
Conferencia: Conferencia de homenaxe a Ramón Piñeiro e presentación do libro Do sentimento á conciencia...
Lugar de gravación: Facultat de Filologia da Universitat de Barcelona (Barcelona)
Ano de gravación: 2009