Víctor
Freixanes

O Fresco. Memorias dun fuxido. 1936
 Biografía
 1980
 Edicións Xerais