Víctor
Freixanes

Pontevedra, o día que perdemos o mar
 Divulgación (Guía)
 xaneiro de 1989
 Ir Indo Edicións. Fotos de Vilar Cardona