(1930 - 1999)

Uxío
Novoneyra

Contemporánea nº 1. Poesía galega de hoxe: Dúas xeracións do século
 Poesía
 1995
 Ver formato PDF da obra na sección publicacións da AELG