Uxía
Casal

Entrevistas:
Lugar de gravación: Sala Estación Leña Verde do Centro Social (Boiro)
Ano de gravación: 2011
Lugar de gravación: Centro Social (Boiro)
Ano de gravación: 2015
Lugar de gravación: Centro Social (Boiro)
Ano de gravación: 2015
A autora le outros autores/as:
(Pereira, Víctor Campio)
Lugar de gravación: Sala Estación Leña Verde do Centro Social (Boiro)
Ano de gravación: 2011
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: Sala Estación Leña Verde do Centro Social (Boiro)
Ano de gravación: 2011