Uxía
Casal

Vidas exemplares
 Narrativa (Relatos)
 2006
 Edicións Xerais