Uxía
Casal

Sede en Ourense
 Narrativa
 abril de 2005
 Editorial Galaxia