Teresa
Moure

Colectivas
Libraría Couceiro. Santiago de Compostela (2013)
Girona (2005)