Suso
Díaz

O sol dentro da cabeza
 Poesía
 xullo de 2017
 76 poemas creados a partir das lecturas da obra narrativa de Carlos Casares. Laiovento