Suso
Díaz

Salgueiro Maia. A liberdade non é unha utopía
 Poesía
 abril de 2017
 O libro recolle poemas en portugués, español, galego, catalán e éuscaro