Silvia
Bardelás

Entrevistas:
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo) (Vigo)
Ano de gravación: 2013
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo) (Vigo)
Ano de gravación: 2013
A autora le outros autores/as:
(Gonsar, Camilo)
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo) (Vigo)
Ano de gravación: 2013
A autora le a súa obra:
Lugar de gravación: MARCO (Museo de Arte Contemporánea de Vigo) (Vigo)
Ano de gravación: 2013