Santiago
Prol

Benigno Álvarez, un comunista na Galiza dos anos 30
 Biografía
 2008
 Edicións A Nosa Terra