Salvador
García-Bodaño

Cantos de ausencia. Elexías (1959-2002)
 Poesía
 2004
 Edicións A Nosa Terra