Centro de Documentación da AELG
Cantos de ausencia. Elexías (1959-2002) - [Texto íntegro]
García-Bodaño, Salvador