Roque
Cameselle

Entrevistas:
Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2012
Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2012
O autor le outros autores/as:
(Méndez Ferrín, Xosé Luís)
Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2012
O autor le a súa obra:
Lugar de gravación: Fundación Penzol (Vigo)
Ano de gravación: 2012