Ronsel
Pan

Revista sonora Cruña 8. Elena Poniatowska
 Revista
 maio de 2023
 Edición dixital e Bubok. Xosefa Vázquez, Manuel Pan, Ronsel Pan