Ronsel
Pan

Revista sonora Cruña 7
 Revista
 marzo de 2023
 Edición dixital e Bubok. Xosefa Vázquez, Manuel Pan, Ronsel Pan