Ronsel
Pan

Revista sonora Cruña 6
 Revista
 decembro de 2022
 Edición dixital e Bubok. Xosefa Vázquez, Manuel Pan, Ronsel Pan