Ronsel
Pan

Revista sonora Cruña 5
 Revista
 novembro de 2022
 Edición dixital e Bubok. Xosefa Vázquez, Manuel Pan, Ronsel Pan