Ronsel
Pan

Revista sonora Cruña 4
 Revista
 outubro de 2022
 Edición dixital e Bubok. Xosefa Vázquez, Manuel Pan, Ronsel Pan