Ronsel
Pan

Revista sonora Cruña 3
 Revista
 setembro de 2022
 Edición dixital e Bubok. Xosefa Vázquez, Manuel Pan, Ronsel Pan