Ronsel
Pan

Revista sonora Cruña 2
 Revista
 agosto de 2022
 Edición dixital e Bubok. Xosefa Vázquez, Manuel Pan, Ronsel Pan