Ronsel
Pan

Revista sonora Cruña 1
 Revista
 xullo de 2022
 Edición dixital e Bubok. Ronsel Pan, Xosefa Vázquez e Manuel Pan