Rocío
Leira

Obituario
 Poesía
 2016
 Concello de Negreira. VI Premio de poesía Xosé M. López Ardeiro. Ilustracións de Héitor Picallo