Ricardo
Martínez-Conde

O veleiro e a lúa
 Poesía
 xuño de 2023
 Zadar eds. Ilustracións de Baldo Ramos