(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Unha amizade con Ferrol ao fondo. Correspondencia entre Carvalho Calero e Tomás Barros (1947-1983)
 Biografía (Epistolario)
 decembro de 2022
 Club de Prensa de Ferrol. Edición de Xosé Ramón Freixeiro Mato