(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Testemuñas e perspectivas en homenaxe ao Seminario de Estudos Galegos
 Ensaio
 1978
 Edicións do Castro
 Fernández del Riego, Francisco