(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Homaxe a Ramón Otero Pedrayo
 Ensaio (Libro homenaxe)
 1958
 Editorial Galaxia