(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Rosalía de Castro. Unha obra non asumida
 Ensaio
 1985
 Edicións Xistral