(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Problemática das línguas sen normalizar. Situación do Galego e alternativas
 Ensaio
 1980
 Edicións Xistral. Galiza Editora. 3ª edición aumentada