(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Sobre o seu teatro
 Ensaio
 1983
 Conferencia ditada na Sala Luís Seoane da Coruña o dia 30 de maio de 1983, con motivo da apresentación dos dous primeiros volumes dos Cadernos da Escola Dramática Galega