(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía
 Ensaio
 1959
 Discurso de ingreso na Real Academia Galega en 1958. Ediciones Celta