(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Prosa galega III: Da época trobadoresca ao neoclasicismo
 Edición crítica (Narrativa)
 1980