(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Prosa galega II: Dos novecentistas aos nosos días
 Edición crítica (Narrativa)
 1978