(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Libros e autores galegos II: século XX
 Ensaio
 1982
 Real Academia Galega e Fundación Barrié