(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Libros e autores galegos I: dos trovadores a Valle-Inclán
 Ensaio
 1979
 Fundación Barrié