(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Futuro condicional (1961-1980)
 Poesía
 1982
 Edicións do Castro