(1910 - 1990)

Ricardo
Carvalho Calero

Do galego e da Galiza
 Ensaio
 1990
 Sotelo Blanco Edicións