Rexina
Vega

Guía de lectura. Os outros feirantes, de Álvaro Cunqueiro
 Ensaio (Didáctica)
 1992
 Edicións do Cumio