Rexina
Vega

Ninguén dorme
 Narrativa (Novela)
 outubro de 2019
 Edicións Laiovento